• Tennishal Bathmen
 • Tennishal de Pothoek Markelo
 • Racketcentrum Ramele
 • Racket & Fit Center Borne
 • Tennishal Stadshagen Zwolle
 • Tennis Inn
 • De Stouwe

Competitie

 1. Algemeen
 2. Competitie vormen
 3. Wie kunnen er meespelen?
 4. Kosten competities
 5. Uitslagen
 6. Rekening
 7. Speelsterkte
 8. Klasse indeling
 9. Tijdsduur wedstrijden en puntentelling
 10. Promotie / degradatie regeling
 11. Kampioenschappen
 12. Inschrijving
 13. Bericht van deelname
 14. Toezending competitiebescheiden

1. Algemeen

Alle FTO Tennis seniorencompetities zijn Dubbelcompetities.

2. Competitievormen

A. Dames Competitie op vrijdag 
Sinds 1982 wordt in Salland en Twente de damescompetitie georganiseerd. Er spelen ongeveer 200 teams mee, van 3 t/m 9 speelsterkte, verdeeld over 6 Klassen.
Deze competitie op de vrijdagmorgen begint in oktober. Een poule bestaat uit 5 teams, die twee keer tegen elkaar spelen, in totaal dus 8 wedstrijden. De teams bestaan uit minimaal 4 spelers. De wedstrijden worden in een blok van 2 maal 2 uur gespeeld. In principe speelt men eenmaal per 2 à 3 weken.
De aanvangstijd van de wedstrijden is 09.00 uur of 11.00 uur. Met een door de teams opgegeven voorkeurstijd (b.v. vanwege werk en/of kinderen) en voorkeurshal wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De damescompetitie duurt tot eind maart.

B. Heren Competitie en Gemengde Competitie op zaterdag
Bij deze zaterdag competities start medio september de Heren Competitie, een week later gevolgd door de Gemengde Competitie.
Men speelt in poules van 7 teams en ontmoet elkaar 2 maal. In totaal speelt men in deze competities dus 12 wedstrijden, 1 keer per 2 weken. Een herenteam moet uit minstens 4 heren bestaan en een gemengd team uit minimaal 2 heren en 2 dames. Ook in deze competities speelt men in een blok van 2 maal 2 uur.
De aanvangstijd van de wedstrijden is vanaf 9:00 uur 's morgens en de laatste aanvangstijd is 18.00 uur. Bij deze competities kan een team ook een voorkeurshal en voorkeurstijd opgeven. De competities duren tot eind maart / begin april.

C. Dames Competitie op zaterdag
Bij deze competitie speelt men zoveel mogelijk in een poule van 8 teams, en ontmoet men elkaar 1 keer. In totaal speelt men in deze competitie dus 7x, ongeveer 1x per maand. Een damesteam moet tenminste uit 4 dames bestaan. Men speelt in een blok van 2 x 2 uur. De aanvangstijden zijn vanaf 9.00 uur, een team kan een voorkeurshal en een voorkeurstijd opgeven. De competitie duurt tot ongeveer eind maart.

3. wie kunnen er meespelen?

A. In de Dames Competitie op vrijdag moeten de spelers de KNLTB seniorleeftijd hebben bereikt.
B. In de Heren Competitie, Gemengde Competitie en Dames Competitie op zaterdag moeten de spelers eveneens de KNLTB seniorleeftijd hebben bereikt.

De FTO Tennis competities zijn indertijd gestart als Bedrijfscompetities en men kan nog steeds als bedrijfsteam inschrijven, maar tevens onder b.v. eigen naam, sponsor, instelling of verenigingsteam.

4. Kosten competities

Dames Competitie Vrijdag € 350,-
Heren Competie en Gemengde Competitie € 595,-
Dames Competitie Zaterdag € 360,- 

5. Uitslagen

De uitslagen worden vermeld op toernooi.nl en op de website van FTO Tennis.

6. Rekening

De teams die meespelen in de FTO Tennis competitie ontvangen medio september een factuur via de mail. Deze rekening dient voor eind september te worden voldaan aan FTO Tennis.

7. Speelsterkte 

Er wordt in alle competities uitgegaan van de landelijke ( KNLTB ) speelsterkte, geldig vanaf 1 april voorafgaande aan de nieuwe halcompetities, die vanaf half september van start gaan. Aangezien er alleen dubbelpartijen worden gespeeld, hoeft bij de inschrijving alleen de dubbelspeelsterkte te worden ingevuld.
De laagste speelsterkte/de zwakste categorie is 9, in sterkte oplopend via 8, 7 etc. naar 3. 

8. Klasse indeling

De competitieleiding deelt de bestaande teams in, volgens de in de vorige competitie behaalde resultaten, zodanig dat elk team in de nieuwe competitie (gedeeltelijke) andere tegenstanders ontmoet. Een nieuw team (eventueel via de wachtlijst procedure) wordt normaal gesproken in de laagste klasse ingedeeld. Maar afhankelijk van de totale speelsterkte van het nieuwe team heeft de leiding het recht het nieuwe team in een hogere klasse in te delen, mits er natuurlijk in deze hogere klasse 1 of meer plaatsen vrij gekomen zijn. Ook kan een nieuw team bij de competitieleiding een verzoek indienen om in een bepaalde klasse te worden ingedeeld. De totale speelsterkte van het team zal dan evenredig met de gemiddelde speelsterkte van de gevraagde klasse moeten zijn. 

9. Tijdsduur wedstrijden en puntentelling

· Elke wedstrijd, ongeacht de soort senioren competitie, duurt 2 uur. Er worden alleen (4) dubbelpartijen gespeeld.  

Dames Competitie Vrijdag en Zaterdag: 
1e uur : 2 dames dubbelpartijen tegelijkertijd.
2e uur : 2 dames dubbelpartijen tegelijkertijd, in een andere speelsters combinatie, dan in de eerste wedstrijd.

Heren Competitie:
1e uur : 2 heren dubbelpartijen tegelijkertijd.
2e uur : 2 heren dubbelpartijen tegelijkertijd, in een andere spelers combinatie, dan in de eerste wedstrijd.

Gemengde Competitie:
1e uur : 1 dames dubbelpartij en 1 heren dubbelpartij tegelijkertijd.
2e uur : 2 gemengd dubbelpartijen tegelijkertijd.

In elk speeluur worden 2 sets gespeeld. In de totale wedstrijd  van 2 maal 2 uur, dus 8 sets. 
De sets gaan tot 5 games en elke gewonnen set levert 1 punt op. Er komen dus uitslagen voor van 4-4, 0-8, 7-1, 5-3, 2-6 etc. Verder levert een gewonnen wedstrijd 2 wedstrijdpunten, een gelijk spel 1 wedstrijdpunt en een verloren partij geen punten op. 
De gewonnen en verloren sets worden in de uitslag als punten vóór en tegen verwerkt. Het team met de meeste setpunten is kampioen, tenzij een ander team met minder setpunten, alle wedstrijden gewonnen heeft en dus de maximale score aan wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijk aantal setpunten, geven de wedstrijdpunten de doorslag, daarna de uitslag(en) van de onderlinge wedstrijd(en).

10. Promotie / Degradatie regeling

In elke competitie geldt voor alle klassen een promotie / degradatie regeling, zodat er jaarlijks automatisch een sportieve doorstroming plaatsvindt.
In de hoogste klassen is er vanzelfsprekend geen promotie mogelijk en in de laagste klassen is er geen degradatie.

11. Kampioenschappen

Elk team dat in een bepaalde competitieklasse kampioen in zijn poule wordt, ontvangt een glas champagne in de hal waar zij kampioen is geworden.

12. Inschrijving

Inschrijven kan via www.toernooi.nl.
Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met de competitieleiding : Tel.: 0572-355605 of mailen naar info@ftotennis.nl

13. Bericht van deelname

Na binnenkomst van uw inschrijfformulier wordt een nieuw team, in principe, op de wachtlijst geplaatst. Voor de wachtlijstprocedure geldt de volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. U krijgt u zo snel mogelijk bericht wanneer uw team niet ingedeeld kan worden in een van de FTO Tennis competities.
In de praktijk betekent tijdige opgave altijd plaatsing in de competitie.

14. Toezending competitiebescheiden

Vanaf eind augustus ontvangt de aanvoerder van het team via de mail de wedstrijdbescheiden voor het nieuwe competitieseizoen.
Deze bescheiden omvatten:
· Het wedstrijdschema. 
· Het Competitie Reglement.
· Lijst van deelnemende teams in de poule met de telefonische gegevens van de aanvoerders en de namen en speelsterktes van alle spelers.
· Eventueel extra informatie van bestuur en/of wedstrijdcommissie.