• Tennis Inn
  • Tennishal Stadshagen Zwolle
  • De Stouwe
  • Racket & Fit Center Borne
  • Tennishal de Pothoek Markelo
  • Racketcentrum Ramele
  • Tennishal Bathmen

Update Competitie FTO

18/03/2020

UPDATE: FTO Tennis & het coronavirus:

In eerdere berichtgeving gaven wij te kennen informatie te verstrekken (na afgelopen dinsdag 17|03) over de FTO Tennis competitie die stop is gezet.

Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om aan te geven op welke manier wij de competitie het beste kunnen afronden.  Het is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. De sportbonden en NOC*NSF houden de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen daarbij de adviezen van RIVM. FTO Tennis heeft de intentie om alle competities op een goede manier af te ronden.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. FTO Tennis ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat FTO Tennis zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.