• Tennishal Stadshagen Zwolle
  • Racketcentrum Ramele
  • Tennishal de Pothoek Markelo
  • Racket & Fit Center Borne
  • Tennishal Bathmen
  • De Stouwe
  • Tennis Inn

Hoe schrijf ik me in?

Hoe inschrijven:

- via toernooi.nl
Dames Vrijdag 
Heren Zaterdag 
Gemengd Zaterdag
Dames Zaterdag

Jeugd Zondag

Welke gegevens heb je nodig:
- Team                      - Teamnaam (eventueel ook oude teamnaam)
                                  - Teamnummer (indien aanwezig)
                                  - Competitie onderdeel aanvinken
- Contactpersoon:  - Naam
                                  - Adres
                                  - Postcode + Woonplaats
                                  - Telefoonnummer, nummer Mobiel
                                  - Mailadres
- Naam spelers + speelsterkte + m/v (+lidnummer KNLTB)
- Maximaal twee verhinderdata opgeven
Let op: Bij deelname aan twee Zaterdag Competities kan er geen verhinderdatum worden opgegeven.
- Voorkeurshal
- Voorkeurstijd
- Notities: - Indien ander factuuradres:  - Naam bedrijf
                                                                    - T.a.v.
                                                                    - Adres
                                                                    - Postcode + Woonplaats
                                                                    - Mailadres
                 - Aangeven indien spelers ook in een ander team spelen (naam speler + team)
                 - naam, mailadres, telefoonnummer reserveaanvoerder
                 - toelichting op voorkeurstijd, bijvoorbeeld i.v.m. werk, kinderen
                 Let op: we kunnen niet de garantie geven dat aan alle wensen wordt voldaan, maar we zullen hiervoor wel onze uiterste best doen.

Indien een team niet volgens het Competitie Reglement wil promoveren/degraderen, dient een schriftelijke motivatie te worden ingediend. Het formulier "Verzoek om promotie/degradatie" kan via info@ftotennis worden aangevraagd.